Mostar – Sarajevo – Mostar


Privatni (individualni) transfer podrazumljeva da vozilo dolazi samo po vas, u vrjeme koje vi zatražite. Usluga je takođe po principu „od vrata do vrata“. Vozila koja koristimo na privatnim transferima su luksuzne limuzine za 1-4 putnika, kombi vozila za 4-8 putnika i minibusevi za 9-20 putnika na transferu ili bus 50+1 po potrebi. Vozila na privatnim transferima pravo sa vaše adrese najkraćom relacijom idu ka aerodromu bez zadržavanja. Ukoliko vam je potrebno, vozilo može svratiti na još neku adresu koja je na relaciji, u tom slučaju cijena se ne menja i ostaje ista do sat vremena cekanja, sve preko se naplaćiva. U odnosu na shuttle transfere, privatni transferi se obavljaju u zagarantovano vrjeme, stižete na aerodrom u najkraćem mogućem vremenu.


Shuttle transfers

Shuttle transfer do i od aerodroma podrazumljeva da više putnika na putu od/do aerodroma može koristiti jedno vozilo. Usluga je po principu od vrata do vrata. Koristimo vozila različitog kapaciteta u zavisnosti od broja putnika na transferu (minivan, kombi vozilo, minibus ili bus). U okviru ove usluge vas molimo da budete fleksibilni sa vremenom polaska. Naime, traženo vrjeme transfera ka aerodromu u pojedinim situacijama potrebno je da korigujemo za 15 minuta prje ili poslje traženog, kako bismo uklopili sve putnike sa različitih adresa. Kod čekanja na aerodromu može da se desi da je potrebno da sačekate druge putnike sa istog ili drugih letova koji slijeću u isto vrjeme, ne više od 20 minuta. Svi polasci su garantovani, bez obzira da li imamo drugih putnika u isto vrjeme. Tako može da se desi da budete sami u vozilu, tj. da dobijete uslugu privatnog transfera po cjeni shuttle transfera! Takođe vas molimo da željena vremena polaska na aerodrom uskladite sa mogućnošću da postoje drugi putnici na transferu i zatražite vreme transfera koje je tridesetak minuta ranije od prvobitno planiranog. Cijene transfera od 20 KM, - zavisi od broja putnika i odredišta !!!

: