Metkovic

metkovic_rujnica1024Ovaj program ide na relaciji Momići – Vid ili obrnuto, ovisno o
drugim programima, uz konzumaciju hrane i pića na ladji-brodu.

Delta Neretve, jedina delta u Hrvatskoj, je prostor jedinstvene ljepote
razliĉitosti, gdje se susreću rijeka, more, šume, moĉvara i plodna polja.
Poznata je po proizvodnji mandarina, a u svojim «njedrima» još uvijek ĉuva i
izvorna mokra staništa – moĉvaru, kao i znaĉajno arheološko nalazište
ostataka starorimskog grada Narone.
Upravo ta «njedra» cilj su našeg izleta.
Samo ime našeg izleta simboliĉno doĉarava ono što želimo pokazati
našim gostima.
«Zelena rijeka» jest izvorska rijeka NORIN, koja izvire nedaleko od mjesta
Vid (Narona), u koju se ulijeva još nekoliko
izvora. Vrlo je obogaćen biljnim i
životinjskim svijetom, što ne može proći
neopaženo, upravo zbog svoje kristalne
prozirnosti. Lopoĉi, lokvanji, kao i drugo
moĉvarno cvijeće, zelenilo uz samu rijeku,
te mnoštvo stabala koje je savilo svoje
grane kao da je želi zagrliti i stopiti se s
njom, prava su poslastica za oĉi, dok slušamo veselo glasanje ptica
moĉvarica.
«Izgubljeni grad» je podruĉje mjesta Vid i široko
moĉvarno podruĉje prema jugu, gdje je nekad bila smještena
Narona. Naime, njeni ostaci se nalaze samo dva metra
ispod površine, o ĉemu svjedoĉe iskopine u Vidu, kao i
ĉesti pronalasci ostataka gradjevina na cijelom tom
podruĉju. Narona je nastala na temeljima grĉkog
emporija. Najranije pisane vijesti o Naroni su iz 4. stoljeća
prije Krista. Poput ostalih rimskih gradova, ona je imala
objekte javnog života, kao što su forum, kupališta, kazališta
i dr. Gradski trg (Forum) nalazio se je na današnjem seoskom
trgu i tu se odvijao veliki dio javnog i politiĉkog života.
Narona svojim znaĉajem predstavlja nebrušeni
dragulj ovoga dijela Hrvatske, ĉiji najvrjedniji eksponati se
mogu vidjeti u novosagradjenom muzeju.

Komentariši